REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
Organizowanego przez Archidiecezję Krakowską,
przy współpracy z Wojewodą Małopolskim,TVP3 Kraków
i Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJP2
pod nazwą: „MOJE ŚDM”


Konkurs pod patronatem Prezes Rady Ministrów – Beaty Szydło i Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza adresowany jest do wszystkich, którym bliskie są wydarzenia tegorocznych Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Partnerem konkursu jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, reprezentowany przez Jego Magnificencję Rektora ks. prof. Wojciecha Zyzaka.

Celem konkursu jest zaprezentowanie autorskich materiałów filmowych, dokumentujących wydarzenia z okresu 25-31 lipca 2016 roku.

 

Zwycięzców wyłoni Jury w składzie:
Przewodniczący: Piotr Legutko – dyrektor i redaktor naczelny TVP3 Kraków,
ks. Adam Parszywka – dyrektor Departamentu Komunikacji KO ŚDM Kraków 2016,
ks. dr hab. Michał Drożdż, profesor UPJPII – dyr. Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
dr Klaudia Cymanow–Sosin – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII,
Wojciech Szumowski – reżyser filmowy, dokumentalista.

 

KRYTERIA:
1. Rozpoczęcie konkursu – 30 listopada 2016 roku; termin rozstrzygnięcia konkursu – 6 stycznia 2017 roku (Trzech Króli); termin nadsyłania prac – do 24 grudnia 2016 roku.

2. Długość materiału filmowego: od 1 minuty do 10 minut.

3. Materiałem filmowym nazywamy amatorski zapis, wykonany dowolną techniką (kamerą,
komórką, aparatem fotograficznym…).

4. Jakość nagrania musi gwarantować czytelny odbiór treści. Materiały nieczytelne i bardzo
słabej jakości nie będą brane pod uwagę. Materiał może być zmontowany.

5. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronach www.krakow2016.com oraz
www.krakow.tvp.pl

6. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Spośród wszystkich nadesłanych prac do 24 grudnia
2016 r. organizator wyłoni 20 najciekawszych filmów, z których Jury wybierze i nagrodzi trzy
najlepsze. Z wyróżnionymi autorami skontaktuje się Organizator, w celu otrzymania plików
źródłowych.

7. Materiały należy dostarczyć Organizatorowi drogą elektroniczną, zamieszczając materiał na
stronie mojesdm.krakow2016.com  i tam wybierając jedną z dwóch możliwości przesłania linku
do swojego materiału:
1) zamieszczonego wcześniej na Youtube, Vimeo etc.
2) lub opcję przesłania materiału video na serwer
Prosimy o zaznaczenie opcji zapoznania się z Regulaminem.

8. Poza dostarczeniem materiału filmowego koniecznym warunkiem udziału w konkursie jest
przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w postaci skanu na adres mailowy:
mojesdm@krakow2016.com

9. Brak złożenia przez uczestnika Konkursu wszystkich wynikających z treści formularza
zgłoszeniowego oświadczeń, w tym o autorstwie materiału, wyrażeniu zgody na wyżej opisane
wykorzystanie pracy konkursowej lub dotyczącego utrwalonych w materiale wizerunków,
skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu.

10. Zgłoszenie swojej pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

11. W przypadku gdy nastąpi nieprzewidziane zdarzenie mające wpływ na organizację konkursu,
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.

12. Nagrodami w konkursie są:
I. miejsce: nagroda – podróż do Panamy na 34 Światowe Dni Młodzieży. Fundatorem nagrody
jest Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu.
II. miejsce: możliwość realizacji reportażu wraz z emisją na antenie regionalnej TVP 3 Kraków –
temat oraz warunki realizacji i emisji zostaną ustalone przez Nagrodzonego oraz TVP 3 Kraków na
podstawie odrębnej umowy i kosztorysu, z których m.in. będzie wynikała wysokość honorarium
autorskiego za realizację reportażu.
III. miejsce: nagroda rzeczowa - Fundator Archidiecezja Krakowska.

13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na antenie TVP3 Kraków 6 stycznia 2017 roku.

14. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

15. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres mailowy:
mojesdm@krakow2016.com

 

Pobierz REGULAMIN KONKURSU (format PDF)

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz, wypełnij, wyślij skan)

KONKURS FILMOWY
Organizowanego przez Archidiecezję Krakowską, przy współpracy z Wojewodą Małopolskim i TVP3 Kraków pod nazwą: „MOJE ŚDM”


Konkurs pod patronatem Prezes Rady Ministrów - Beaty Szydło i Metropolity Krakowskiego Kardynała – Stanisława Dziwisza adresowany jest do wszystkich, którym bliskie są wydarzenia tegorocznych Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.


Partnerem konkursu jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, reprezentowany przez Jego Magnificencję Rektora – ks. prof. Wojciecha Zyzaka


Celem konkursu jest zaprezentowanie autorskich materiałów filmowych, dokumentujących wydarzenia z okresu 25-31 lipca 2016 roku.